arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

18e Bossche Mamma Congres

Dinsdag 15 juni 2021

Online editie

Geachte Collegea,

Graag nodigen wij u dit jaar weer uit deel te nemen aan het 18e Bossche Mamma Congres.

Vorig jaar zagen wij ons genoodzaakt het 18e Bossche Mamma Congres te annuleren in verband met de Corona-pandemie. Omdat de ontwikkelingen van de Corona-pandemie ook nu nog onzeker zijn, hebben wij besloten het congres dit jaar virtueel te laten plaatsvinden vanuit De Ruwenberg te Sint-Michielsgestel op dinsdag 15 juni 2021.

Het programma omvat ook dit jaar weer meerdere plenaire sessies, een abstractsessie voor jonge onderzoekers en een “keynote-lecture’’.
Belangrijke thema’s die voor het voetlicht zullen komen zijn: diagnostiek en beeldvorming, pathologie, neo-adjuvante therapie, chirurgische ontwikkelingen op het gebied de oksel en de borst, radiotherapie en adjuvante systemische therapie. Ook dit jaar zullen gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland een voordrachten houden over genoemde thema’s. Wij hopen met deze aankondiging uw multidisciplinaire interesse te hebben gewekt en zouden u graag virtueel ontmoeten op 15 juni aanstaande.

De “asperges en aardbeien” zullen dit jaar slechts virtueel tot u komen.

Met vriendelijke groet,
namens de congrescommissie,
Koop Bosscha, voorzitter programmacommissie