arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract inzenden

Aan een ieder wordt de gelegenheid geboden om een abstract in te dienen ten behoeve van een voordracht tijdens het wetenschappelijk programma of een posterpresentatie. Auteurs kunnen hun wetenschappelijke bijdrage(n) online indienen t/m 9 mei 2021. De auteurs ontvangen na 23 mei 2021 bericht of hun bijdrage is geaccepteerd als poster of als voordracht. 

Het Bossche Mamma Congres vindt volledig digitaal plaats; zo ook de mondelinge- en posterpresentaties. Hieronder treft u meer informatie over de verschillende inzendingen!

Richtlijnen indienen abstract

 • Wij verzoeken u vriendelijk uw abstract in te zenden via bovenstaande button. Schriftelijke inzendingen worden niet beoordeeld.
 • Bij acceptatie dient de auteurs zich in te schrijven als reguliere deelnemer (u bent dus niet vrijgesteld van inschrijfkosten)
 • Bij uw inzending kunt u aangeven naar welke presentatievorm uw voorkeur uitgaat

Bij het inzenden van uw abstract vragen wij u rekening te houden met de onderstaande opmaak:

 • Titel (max. 25 woorden)
 • Auteurs
  • Voor- achternaam
  • Affiliaties
 • Abstract tekst (max. 300 woorden)
  • achtergrond
  • Methode
  • Resultaten
  • Conclusie
  • Literatuur
 • Afbeeldingen
  Max. 2 afbeeldingen als PNG, GIF of JPG file.

Mondelinge presentatie

Indien uw abstractinzending wordt geselecteerd voor een mondelinge presentatie, wordt deze ingedeeld in het wetenschappelijk programma tussen 09:00 uur en 10:00 uur. Meer informatie over deze voordracht ontvangt u na acceptatie.

Poster inzending

Indien uw abstract wordt geselecteerd voor een posterpresentatie, bieden wij u de gelegenheid om een poster (PDF) in te zenden inclusief audio bestand. Beiden worden gepubliceerd op het digitale platform. Deelnemers/geinteresseerde kunnen dan uw wetenschappelijke bijdrage bekijken/beluisteren en direct met u in contact treden middels een chat voor vragen.
Uitgebreide (praktische) informatie volgt na acceptatie.