arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract inzenden

Aan een ieder wordt de gelegenheid geboden om een abstract in te dienen ten behoeve van een voordracht tijdens het wetenschappelijk programma of een posterpresentatie. Auteurs kunnen hun wetenschappelijke bijdrage(n) online indienen t/m maandag 1 mei 2023 24.00 uur. De auteurs ontvangen eind mei bericht of hun bijdrage is geaccepteerd als poster of als voordracht.

>> Dien hier uw abstract in <<

 

Het Bossche Mamma Congres vindt volledig fysiek plaats; zo ook de mondelinge- en posterpresentaties. Hieronder treft u meer informatie over de verschillende inzendingen!

Richtlijnen indienen abstract

 • Wij verzoeken u vriendelijk uw abstract in te zenden via bovenstaande button. Schriftelijke inzendingen worden niet beoordeeld.
 • Bij acceptatie dient de auteurs zich in te schrijven als reguliere deelnemer (u bent dus niet vrijgesteld van inschrijfkosten)
 • Bij uw inzending kunt u aangeven naar welke presentatievorm uw voorkeur uitgaat
 • Abstract kunnen ingediend worden tot en met 1 mei 2023 24.00 uur

Bij het inzenden van uw abstract vragen wij u rekening te houden met de onderstaande opmaak:

 • Titel (max. 25 woorden)
 • Auteurs
  • Voor- achternaam
  • Affiliaties
 • Abstract tekst (max. 300 woorden)
  • achtergrond
  • Methode
  • Resultaten
  • Conclusie
  • Literatuur
 • Afbeeldingen
  Max. 2 afbeeldingen als PNG, GIF of JPG file.