arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract inzenden

Uw wetenschappelijke bijdrage indienen?

Aan eenieder wordt de gelegenheid geboden om een abstract in te dienen ten behoeve van een voordracht of posterpresentatie. Auteurs kunnen hun wetenschappelijke bijdrage(n) t/m 9 mei 2019 online indienen. De auteurs zullen na 23 mei 2019 vernemen of hun bijdrage geaccepteerd is als poster of als voordracht.