Abstracts 2024

Aan een ieder wordt de gelegenheid geboden om een abstract in te dienen ten behoeve van een voordracht of een posterpresentatie.

Deadline: woensdag, 1 mei 2024, 24.00 uur.

 

Abstract indienen

Voorwaarden voor het inzenden:

 • Wij verzoeken u vriendelijk uw abstract in te zenden via bovenstaande button. Schriftelijke inzendingen worden niet beoordeeld.
 • Bij acceptatie dient de auteur zich in te schrijven als reguliere deelnemer (u bent dus niet vrijgesteld van inschrijfkosten).
 • Bij uw inzending kunt u aangeven naar welke presentatievorm uw voorkeur uitgaat: een mondelinge- of posterpresentatie.
 • Abstracts kunnen ingediend worden tot en met woensdag 1 mei 2024 24.00 uur.

In geval van vragen over het indienen van abstracts, of over uw reeds ingediende abstract, neem dan contact op met het congressecretariaat via registrations@congresscare.com.

Waar moet de opmaak van een abstract aan voldoen?

 • Titel (max. 25 woorden)
 • Auteur
  • Voor- en achternaam
  • Affiliaties
 • Abstract tekst (max. 300 woorden)
  • achtergrond
  • Methode
  • Resultaten
  • Conclusie
  • Literatuur
 • Afbeeldingen
  2 afbeeldingen als PNG, GIF of JPG file.