arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Voor het Bossche Mamma Congres is accreditatie toegekend door:

• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde – met 6 punten 12 juni en 5 punten op 13 juni
• Nederlandse Internisten Vereniging – met 5 punten 12 juni en 5 punten op 13 juni
• Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie – met 6 punten 12 juni en 5 punten op 13 juni
• Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie – met 6 punten 12 juni en 5 punten op 13 juni
• NAPA – met 5 punten 12 juni en 5 punten op 13 juni
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – met 6 punten 12 juni en 5 punten op 13 juni
• Nederlandse Vereniging voor Pathologie – met 6 punten 12 juni en 5 punten op 13 juni

Voor het Bossche Mamma Congres word accreditatie aangevraagd bij:

• Nederlandse Vereniging voor Radiologie
• Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde

Een certificaat t.b.v. het toekennen van de punten is op te vragen bij het congressecretariaat via info@congresscare.com.