Lioe-Fee de Geus -Oei, Nucleair geneeskundige, LUMC, Leiden

Prof. Dr. Lioe-Fee de Geus-Oei is hoogleraar Radiologie, in het bijzonder Nucleaire Geneeskunde, aan het LUMC, waar zij hoofd is van een onderzoeksgroep (34 promoti/promovendi) met als overkoepelend onderzoeksthema “therapie op maat”. Zij is tevens deeltijd hoogleraar “Molecular Imaging, Innovation and Translation” aan de Universiteit Twente en Medical Delta Professor, verbonden aan de afdeling “Radiation Science & Technology” van de TU Delft. Daarnaast is ze lid van de Stuurgroep van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Imaging Group in Brussel, van de Richtlijnen- en Publicatieraad van de European Association of Nuclear Medicine (EANM) in Wenen en van de schrijfgroep van de Nationale Wetenschapsagenda 2024-2028 (NWA-NVNG). Lioe-Fee was kartrekker bij de totstandkoming van de “Joint EANM-SNMMI guideline on the role of 2-[18F]FDG PET/CT in no special type breast cancer: endorsed by the ACR, ESSO, ESTRO, EUSOBI/ESR, and EUSOMA”, waarvan zij een samenvatting zal presenteren tijdens dit congres.

Joint EANM-SNMMI guideline on the role of 2-[18F]FDG PET/CT in no special type breast cancer: endorsed by the ACR, ESSO, ESTRO, EUSOBI/ESR, and EUSOMA.

Recentelijk publiceerde het European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging een richtlijn over de rol van 2-[18F]FDG-PET/CT in de borstkankerzorg bij ‘non special type’ borstkanker. Bijzonder is dat deze nieuwe richtlijn wordt onderschreven door zowel de Europese (EANM) als Amerikaanse (SNMMI) wetenschappelijke vereniging voor nucleaire geneeskunde, door het American College of Radiology (ACR), de European Society of Surgical Oncology (ESSO), de European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO), de European Society of Breast Imaging/European Society of Radiology (EUSOBI/ESR) en de European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA). De afgelopen jaren is een grote hoeveelheid literatuur verschenen die verschillende aspecten van de rol van 2-[18F]FDG-PET/CT in de borstkankerzorg belicht. In de verschillende nationale en internationale richtlijnen was deze specifieke literatuur tot noch toe niet systematisch beoordeeld en omgezet in mate van bewijslast en gerichte aanbevelingen, wat de huidige richtlijn zich derhalve ten doel gesteld had. Nu al is het artikel ’trending’ in PubMed en de publicatie van het artikel wordt vergezeld met twee editorials, die concluderen dat deze richtlijn wereldwijd kan bijdragen aan een passend gebruik van 2-[18F]FDG PET/CT bij patiënten met borstkanker en kan leiden tot een grotere harmonisatie van beeldvormings- en klinische richtlijnen in de toekomst. Passend gebruik van beeldvorming is uiterst belangrijk en kan leiden tot een betere overleving en verbetering van de kwaliteit van leven in combinatie met beter betaalbare borstkankerzorg.

  • Plenair

    De nieuwe FDG-PET/CT richtlijn

    Datum: 11 jun 2024Tijd: 15:50 - 16:10 CET